Khi vận hành website chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nội dung được cho là sai phạm hay không đúng thông tin bất cứ lúc nào.

1. Trách nhiệm người sử dụng

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm khi truy cập website, người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

2. Nội dung website

Các thông tin trong website này được chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính liên tục cho khách hàng sử dụng thông tin.

3. Bản quyền

Mọi thông tin trên website chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp. Chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Các chỉnh sửa, thay đổi nội dung bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của lamkimchi.com chính là vi phạm quyền lợi hợp pháp.

4. Bảo mật thông tin của người sử dụng

Thông tin mà người dùng cung cấp qua website sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ cung cấp trừ những trường hợp mở rộng cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật. Bạn hoàn toàn yên tâm khi cung cấp thông tin cho chúng tôi.

5. Giới hạn sử dụng

Các thông tin trên website đều đặt tại Việt Nam và chúng tôi chịu trách nhiệm các thông tin đăng tải, khách hàng không có quyền chỉnh sửa thông tin và mọi nội dung trên website khi không được phép.