Hiện nay vấn đề tranh chấp về bản quyền xảy ra rất nhiều vì vậy để không xảy ra các tình trạng đáng tiếc chúng tôi xin đưa một số quy định.

1. Quy định chia sẻ bài viết

Chúng tôi sẽ giữ bản quyền toàn bộ nội dung của website và chịu hoàn toàn trách nhiệm bản quyền của bài viết. Bạn không được phép sử dụng nội dung vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng. Tất cả đều phải có sự cho phép từ chúng tôi.

Cho phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết.

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền từ chúng tôi.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng chủ nhân website lamkimchi.net